ΕΜΑ ΛΑΣΚΑΣ - ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ - ΑΣΦΑΛΗ ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ
Μόνον εμείς σας ανοίγουμε τα μάτια με εξαιρετικά εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις και σας λέμε όλες τις πικρές και τις σκληρές αλήθειες

- ΔΟΚΙΜΗ INTERPOLATION

Δοκιμάσαμε ένα απλό προγραμματάκι στο Κέντρο Κατεργασίας μας, ώστε να καταλάβουμε τη μέγιστη δυνατή πρόωση F που οι εργοστασιακές ρυθμίσεις επιτρέπουν, χωρίς βεβαίως να παρέμβουμε εμείς στις εν λόγο παραμέτρους, με σκοπό να διαπιστώσουμε στη πράξη εάν θα ήταν συμφέρουσα η επιλογή κάποιου ακριβού high feed κοπτικού ή όχι και εάν αυτό το εγχείρημα θα αποτελούσε παραγωγικό όφελος επί της παρούσης

 

 

 


. . . . . . . . . . Επιστροφή στη προηγούμενη σελίδα . . . . . . . . . .