ΕΜΑ ΛΑΣΚΑΣ - ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ - ΑΣΦΑΛΗ ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ
Μόνον εμείς σας ανοίγουμε τα μάτια με εξαιρετικά εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις και σας λέμε όλες τις πικρές και τις σκληρές αλήθειες

- ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΛΑΚΑΣ

Μορφοποιούμε με ακρίβεια στο εκατοστό του χιλιοστού και επάνω στο τραπέζι του μηχανήματος, τη μεγάλη πλάκα και μάλιστα διαμορφώνουμε τα τρία ανεξάρτητα ζεύγη θέσεων που θα φιλοξενήσουν τις μόρσες ακριβείας βαρέως τύπου

 

 

 

 


. . . . . . . . . . Επιστροφή στη προηγούμενη σελίδα . . . . . . . . . .