ΕΜΑ ΛΑΣΚΑΣ - ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ - ΑΣΦΑΛΗ ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ
Μόνον εμείς σας ανοίγουμε τα μάτια με εξαιρετικά εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις και σας λέμε όλες τις πικρές και τις σκληρές αλήθειες

- ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Προετοιμασία μηχανήματος για να δεχθεί τις λάμες επέκτασης και αφαίρεση του υπάρχοντος συστήματος πρόσδεσης, ώστε να γίνει η απαιτούμενη επαλήθευση αλφαδιάσματος και να προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο κατεργασίας

 

 

 

 


. . . . . . . . . . Επιστροφή στη προηγούμενη σελίδα . . . . . . . . . .