ΕΜΑ ΛΑΣΚΑΣ - ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ - ΑΣΦΑΛΗ ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ
Μόνον εμείς σας ανοίγουμε τα μάτια με εξαιρετικά εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις και σας λέμε όλες τις πικρές και τις σκληρές αλήθειες

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ ΛΑΣΚΑΣ

 

- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΑΜΕ ΤΙΣ ΠΟΡΤΕΣ

Δεδομένου ότι δεν είχαμε την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουμε πυράντοχες πόρτες εισόδου και εξόδου ή διαφυγής, όπως και τη βιομηχανικού τύπου γκαραζόπορτα, για το Βιομηχανικό μας Κτίριο, αποφασίσαμε να τις σχεδιάσουμε, να τις δημιουργήσουμε και να τις τοποθετήσουμε, με αποτέλεσμα να έχουμε δύο διαφορετικούς σχεδιασμούς ιδιοκατασκευής, όπου βεβαίως θα ολοκληρωθούν προσεχώς ως ζεύγος, για την είσοδου προσωπικού και ως μεμονωμένη κατασκευή, για την εισόδο των απαραίτητων οχημάτων φορτοεκφόρτωσης

 

 


. . . . . . . . . . Επιστροφή στη προηγούμενη σελίδα . . . . . . . . . .