ΕΜΑ ΛΑΣΚΑΣ - ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ - ΑΣΦΑΛΗ ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ
Μόνον εμείς σας ανοίγουμε τα μάτια με εξαιρετικά εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις και σας λέμε όλες τις πικρές και τις σκληρές αλήθειες

- ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗΣ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ

Αγαπητοί φίλοι, δεδομένου ότι η πλειοψηφία των συναδέλφων κυνηγών ενδέχεται να αγνοεί τα βασικά κριτήρια κοστολόγησης των εμπορικών φυσιγγίων ή των φυσιγγίων ιδιογόμωσης, ας προσπαθήσουμε να δούμε μαζί στο παρόν άρθρο, ορισμένα βασικά πρωτεύοντα στοιχεία που συσχετίζονται άμεσα με τη σχετική κοστολόγηση των κυνηγετικών φυσιγγίων και παράλληλα, ας δούμε και τις δευτερεύουσες πιθανότητες που συγκεντρώνουν το πραγματικό κοστολόγιο και επιβαρύνουν τη τσέπη μας, διότι και αυτές οι πιθανότητες μετράνε και μάλιστα κάποιες φορές, μετράνε περισσότερο από τα πρωτεύοντα στοιχεία κοστολογήσεως

Στα βασικά πρωτεύοντα στοιχεία κοστολόγησης έχουμε το κόστος των υλικών και το κόστος της εργατοώρας, ενώ στα δευτερεύοντα στοιχεία κοστολόγησης έχουμε την σχετική απόδοση και την ρεαλιστική απόδοση, διότι η σχετική απόδοση του φυσιγγίου είναι κάτι το θεωρητικό και στο οποίο προσδοκούμε, ενώ με τη ρεαλιστική απόδοση του ιδίου φυσιγγίου έχουμε το μοναδικό πραγματικό κοστολόγιο στη πράξη και εντός του κυνηγετικού τερέν

Σε αυτό το σημείο βεβαίως, θα πρέπει να διαχωρίσουμε το βασικότατο παράγοντα κέρδος, από τον συσχετιζόμενο παράγοντα απόδοση, διότι όλες οι εμπορικές εταιρείες προσδοκούν στο κέρδος και άρα πρέπει να βγάλουν κέρδος από τη πώληση φυσιγγίων, ενώ στην ιδιογόμωση ο βασικός κανόνας είναι η ρεαλιστική απόδοση εντός του κυνηγετικού τερέν και όχι το απόλυτο κέρδος, όμως και στην ιδιογόμωση υπάρχει ο επιπλέον παράγοντας που είναι ο ίδιος ο ιδιογομωτής και προσδοκεί στην απόλυτη σταθερότητα ή στην οποιαδήποτε πατέντα και με τον τρόπο αυτό προσδοκεί στη μείωση των σχετικών κοστολογίων

Ο ιδιογομωτής λοιπόν, μπορεί να εκτελέσει όλες εκείνες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να μειώσει το εκτιμώμενο κοστολόγιο και να αυξήσει την ρεαλιστική απόδοση του δικού του ιδιογομωμένου φυσιγγίου, εντός του κάθε διαφορετικού κυνηγετικού τερέν και κυρίως για το κάθε διαφορετικό θήραμα, με αντάλλαγμα το κόστος απόκτησης του επιλεγμένου εξοπλισμού και τις εργατοώρες που πρέπει να αφιερώσει ώστε να συνθέσει τα δικά του εξειδικευμένα κυνηγετικά φυσίγγια

Ερχόμενοι τώρα στην ρεαλιστική απόδοση των εμπορικών και των ιδιογομωτικών φυσιγγίων, έχουμε τα εξής ρεαλιστικά παραδείγματα, χρησιμοποιώντας ως ποσοστό στόχευσης επί του στόχου το 100% ή κάθε τουφεκιά και απόλυτο κέντρο επί του θηράματος:

 • εάν στη κίχλα κοστολογείται το φτηνό εμπορικό φυσίγγιο με 5 € / 25 τμχ και έχουμε ρεαλιστική απόδοση περί το 48%, τότε θα πάρουμε περί τα 12 πουλιά στην 25άδα ή θα χρειαστούμε περί τα 50 φυσίγγια ώστε να πάρουμε περί τα 24 πουλιά
 • εάν στη κίχλα κοστολογείται το καλό ιδιογομωτικό φυσίγγιο με 7 € / 25 τμχ και έχουμε ρεαλιστική απόδοση περί το 96%, τότε θα πάρουμε περί τα 24 πουλιά στην 25άδα
 • από τους παραπάνω συσχετισμούς προκύπτει ότι το ιδιογομωτικό φυσίγγιο είναι περίπου 43 % φθηνότερο κοστολογικά
 • εάν στη μπεκάτσα κοστολογείται το καλό εμπορικό φυσίγγιο με 5 € / 5 τμχ και έχουμε ρεαλιστική απόδοση περί το 100%, τότε θα πάρουμε περί τα 5 πουλιά στην 5άδα και περί τα 25 πουλιά στην 25άδα
 • εάν στη μπεκάτσα κοστολογείται το καλό ιδιογομωτικό φυσίγγιο με 8 € / 25 τμχ και έχουμε ρεαλιστική απόδοση περί το 100%, τότε θα πάρουμε περί τα 25 πουλιά στην 25άδα
 • από τους παραπάνω συσχετισμούς προκύπτει ότι το ιδιογομωτικό φυσίγγιο είναι περίπου 3.1 φορές φθηνότερο κοστολογικά
 • εάν στη φάσα ή στο παπί κοστολογείται το μέτριο εμπορικό φυσίγγιο με 15 € / 25 τμχ και έχουμε ρεαλιστική απόδοση περί το 60%, τότε θα πάρουμε περί τα 15 πουλιά στην 25άδα
 • εάν στη φάσα ή στο παπί κοστολογείται το καλό ιδιογομωτικό φυσίγγιο με 9 € / 25 τμχ και έχουμε ρεαλιστική απόδοση περί το 92%, τότε θα πάρουμε περί τα 23 πουλιά στην 25άδα
 • από τους παραπάνω συσχετισμούς προκύπτει ότι το ιδιογομωτικό φυσίγγιο είναι περίπου 2.5 φορές φθηνότερο κοστολογικά
 • εάν στη φάσα ή στο παπί κοστολογείται το καλό εμπορικό φυσίγγιο με 25 € / 25 τμχ και έχουμε ρεαλιστική απόδοση περί το 92%, τότε θα πάρουμε περί τα 23 πουλιά στην 25άδα
 • εάν στη φάσα ή στο παπί κοστολογείται το άριστο ιδιογομωτικό φυσίγγιο με 10 € / 25 τμχ και έχουμε ρεαλιστική απόδοση περί το 100%, τότε θα πάρουμε περί τα 25 πουλιά στην 25άδα
 • από τους παραπάνω συσχετισμούς προκύπτει ότι το ιδιογομωτικό φυσίγγιο είναι περίπου 2.7 φορές φθηνότερο κοστολογικά
 • εάν στο αγριογούρουνο κοστολογείται το καλό εμπορικό φυσίγγιο με 5 € / 5 τμχ και έχουμε ρεαλιστική απόδοση περί το 80%, τότε θα πάρουμε περί τα 4 ζώα στην 5άδα ή περί τα 20 ζώα στην 25άδα
 • εάν στο αγριογούρουνο κοστολογείται το καλό ιδιογομωτικό φυσίγγιο με 12 € / 25 τμχ και έχουμε ρεαλιστική απόδοση περί το 92%, τότε θα πάρουμε περί τα 23 ζώα στην 25άδα
 • από τους παραπάνω συσχετισμούς προκύπτει ότι το ιδιογομωτικό φυσίγγιο είναι περίπου 2.4 φορές φθηνότερο κοστολογικά
 • εάν στο αγριογούρουνο κοστολογείται το άριστο εμπορικό φυσίγγιο με 9 € / 5 τμχ και έχουμε ρεαλιστική απόδοση περί το 100%, τότε θα πάρουμε περί τα 5 ζώα στην 5άδα ή περί τα 25 ζώα στην 25άδα
 • εάν στο αγριογούρουνο κοστολογείται το άριστο ιδιογομωτικό φυσίγγιο με 15 € / 25 τμχ και έχουμε ρεαλιστική απόδοση περί το 100%, τότε θα πάρουμε περί τα 25 ζώα στην 25άδα
 • από τους παραπάνω συσχετισμούς προκύπτει ότι το ιδιογομωτικό φυσίγγιο είναι περίπου 3 φορές φθηνότερο κοστολογικά

Σημειώνουμε βέβαια και τονίζουμε ότι τα παραπάνω είναι μόνο μια μικρή γκάμα από τα εν δυνάμη πιθανά παραδείγματα και ότι αναφερόμαστε σε θεωρητικά πλαίσια, όπως και τονίζουμε εξίσου ότι η ιδιογόμωση φέρει ως επιπλέον κοστολόγιο το κόστος απόκτησης του εξοπλισμού, όχι όμως και το κόστος δοκιμών, διότι και στα εμπορικά φθυσίγγια θα πρέπει να γίνουν οπωσδήποτε διεξοδικές στατικές και κυνηγετικές δοκιμές

Τέλος μπορούμε να αναφέρουμε και το αιρετικό μπάφερ ή άλευρο βρώμης, που ιδιογομωτικά μπορεί να παραχθεί πάμφθηνα και να χρησιμοποιηθεί μόνο σε επίπεδο ιδιογόμωσης, καταναλώνοντας μερικές επιπλέον εργατοώρες και με σκοπό να αλλάξει ριζικά τα βλητικά πλεονεκτήματα προς το απόλυτο ιδιογομωτικό όφελως και απόδοση, γεγονός που από το τέλη του 2013 έχει αλλάξει αδιαμφισβήτητα το σκηνικό της παγκόσμιας ιδιογόμωσης και έχει εκτοπίσει εταιρείες κολοσούς έστω και σε μικροκλίμακα

Καλή συνέχεια και καλά και ασφαλή κυνήγια


. . . . . . . . . . Επιστροφή στη προηγούμενη σελίδα . . . . . . . . . .


 

Σημαντική σημείωση και αποποίηση ευθύνης: Όλες οι αναγραφόμενες και όλες οι σχετικές πληροφορίες, σχετικά με τα άρθρα όπου σας παρουσιάζουμε εντός της παρούσης κατηγορίας ή μέσω του Web Site μας και μέσω του ιστοτόπου www.idiogomosi.com, αναφέρονται άκρως ενδεικτικά και μόνο για λόγους πληροφόρησης σε αυστηρά θεωρητικά πλαίσια! Σε καμία απολύτως περίπτωση δεν ενθαρρύνουμε την αναπαραγωγή τους ή την χρήση τους από τους αναγνώστες μας!