ΑΣΦΑΛΗ ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ & ΚΥΝΗΓΙ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΗΡΑΜΑ
ΑΡΧΙΚΗΚΑΦΕΝΕΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗFEEDBACKΛΑΣΚΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ "ΛΑΣΚΑΣ"

ΕΡΓΑΛΕΙΟΔΕΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΤΟΡΝΟΥ

Ορίστε κύριοι πως καταφέραμε να πατεντάρουμε άψογα τον εργαλειοδέτη του μεγάλου μας τόρνου, χρησιμοποιώντας και μετατρέποντας το αυθεντικό αξονάκι, όπως και τροποποιώντας τον εργαλειοδέτη multifix...όπως ακριβώς χρειαζόταν!!!

 

Σε πρώτη φάση έπρεπε να λύσουμε τα εξαρτήματα του CS6250B και να σχεδιάσουμε προσεκτικά τα επόμενα βήματά μας

 

 

 

Σε δεύτερη φάση επιλέξαμε να τροποποιήσουμε ότι χρειαζόταν να τροποποιηθεί και να γίνουν οι σχετικές επαληθεύσεις σωστά

 

 

 

Και τέλος πράξαμε ότι χρειαζόταν και όπως ακριβώς χρειαζόταν, ώστε να έχουμε επακριβώς το επιθυμητό αποτέλεσμα και μάλιστα προσδιορίσαμε και τον χώρο για έναν πιθανά επικείμενο τετράγωνο αποστάτη μερικών χιλιοστών κάτω από τον εργαλειοδέτη...εάν και εφόσον χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί μελλοντικά..

 

<--- Click για επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα! <---ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ, ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ: TERMS & ©
Η ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ ΚΑΙ Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΥΡΙΤΙΔΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΦΕΚ 147 Α - Ν. 2168/1993 & Ν. 3944/2011
ΤΟ ΠΑΡΟΝ WEB SITE ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ 100% ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥΣ ΚΥΝΗΓΟΥΣ! - ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - Copyright © 2011-2019 - All rights reserved