ΑΣΦΑΛΗ ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ & ΚΥΝΗΓΙ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΗΡΑΜΑ
ΑΡΧΙΚΗΚΑΦΕΝΕΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗFEEDBACKΛΑΣΚΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΥΛΙΚΑ

[ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΑΤΑ 100% ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΑ]

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΑ ΠΑΡΗ

Ευχαριστούμε θερμά το κύριο Πάρη Σ., για τις πολλές και για τις εξίσου διαφορετικές ογκομετρήσεις όπου μας χάρισε, χρησιμοποιώντας τα Ανοξείδωτα Ογκομετρικά ΛΑΣΚΑΣ με σκάγια και με τις εξής πυρίτιδες: AquilaSv, Granular, CSB5, S4N, JK6, PSB2 & MBx36

Παραθέτουμε τα στατιστικά ογκομετρήσεων όπως αποτυπώθηκαν και σημειώνουμε ότι οι εν λόγο ογκομετρήσεις έγιναν, είτε με κανονική περιστροφή του μοχλού, είτε με ανάποδη περιστροφή του μοχλού, είτε με πιο αργή κίνηση του μοχλού, είτε με πιο γρήγορη κίνησου του μοχλού, είτε με ογκομετρήσεις εκτός προδιαγραφών:

AQUILA(SV): 1.19 - 1.20 - 1.20 - 1.21 - 1.20 - 1.19 - 1.18 - 1.20 - 1.21 - 1.18 - 1.20 - 1.21 - 1.21 - 1.21 - 1.21

GRANULAR: 1.46 - 1.44 - 1.43 - 1.43 - 1.44 - 1.44 - 1.43 - 1.42 - 1.43 - 1.43 - 1.43 - 1.42 - 1.43 - 1.43 - 1.43

GRANULAR(I): 1.39 - 1.39 - 1.40 - 1.39 - 1.39 - 1.39 - 1.39 - 1.41 - 1.39 - 1.41 - 1.40 - 1.39

GRANULAR(II): 1.40 - 1.39 - 1.39 - 1.39 - 1.40 - 1.41 - 1.39 - 1.40 - 1.39 - 1.39 - 1.40 - 1.41

GRANULAR(III): 1.40 - 1.40 - 1.40 - 1.41 - 1.39 - 1.40 - 1.39 - 1.38 - 1.39 - 1.39 - 1.39 - 1.39

CSB5: 1.35 - 1.35 - 1.35 - 1.35 - 1.35 - 1.35 - 1.35 - 1.35 - 1.34 - 1.34 - 1.34 - 1.35 - 1.34 - 1.33 - 1.33 - 1.34

C7: 1.65 - 1.65 - 1.65 - 1.64 - 1.65 - 1.65 - 1.64 - 1.66 - 1.65 - 1.65 - 1.64 - 1.64 - 1.65 - 1.65

S4N(1/2): 1.81 - 1.79 - 1.80 - 1.79 - 1.79 - 1.78 - 1.77 - 1.81 - 1.80 - 1.79 - 1.81 - 1.79 - 1.82 - 1.80 - 1.78 - 1.81

S4N(2): 1.77 - 1.79 - 1.77 - 1.79 - 1.79 - 1.79 - 1.77 - 1.78 - 1.79 - 1.77 - 1.79 - 1.79 - 1.79 - 1.79 - 1.8X - 1.79 - 1.79 - 1.81 - 1.79 - 1.79 - 1.80

S4N(setup): 1.45 - 1.43 - 1.43 - 1.44 - 1.46 - 1.43 - 1.44 - 1.44 - 1.46 - 1.45 - 1.44 - 1.46 - 1.44 - 1.44 - 1.45 - 1.44 - 1.44 - 1.44 - 1.46 - 1.46 - 1.45 - 1.46 - 1.45 - 1.45

JK6: 1.70 - 1.70 - 1.69 - 1.71 - 1.71 - 1.67 - 1.69 - 1.70 - 1.72 - 1.69 - 1.69 - 1.69 - 1.69 - 1.69 - 1.69 - 1.71 - 1.69 - 1.71 - 1.72 - 1.70 - 1.68 - 1.70

PSB2: 1.83 - 1.82 - 1.83 - 1.82 - 1.82 - 1.80 - 1.82 - 1.83 - 1.82 - 1.83 - 1.80 - 1.82 - 1.81 - 1.83 - 1.81 - 1.82

MBx36: 1.85 - 1.84 - 1.84 - 1.83 - 1.83 - 1.86 - 1.85 - 1.85 - 1.87 - 1.86 - 1.87 - 1.87 - 1.86 - 1.85 - 1.87 - 1.84 - 1.87 - 1.87 - 1.85

ΣΚΑΓΙΑ(setup):31.05 - 31.02 - 31.15 - 30.99 - 30.91 - 30.96 - 30.96 - 30.89 - 30.78 - 31.02 - 31.06 - 30.79 - 31.08 - 31.38 - 30.82 - 31.08 - 31.15 - 31.01 - 31.35 - 31.09 - 30.85 - 30.94 - 31.00 - 31.24

 

 

 

 

<--- Click για επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα! <---ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ, ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ: TERMS & ©
Η ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ ΚΑΙ Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΥΡΙΤΙΔΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΦΕΚ 147 Α - Ν. 2168/1993 & Ν. 3944/2011
ΤΟ ΠΑΡΟΝ WEB SITE ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ 100% ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥΣ ΚΥΝΗΓΟΥΣ! - ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - Copyright © 2011-2019 - All rights reserved